Kobylskie Wesele na Zamku

KOBYLSKIE WESELE NA RACIBORSKIM ZAMKU

W dniu 24 września b.r. na Raciborskim Zamku prezes i wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla spotkali się z Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Grażyną Wójcik. To rezultat wcześniejszych ustaleń dotyczących promowania dawnych tradycji i obrzędów weselnych z terenu Kobyli i jej okolic. Prezes Stowarzyszenia Mirosław Małek i wiceprezes Katarzyna Knura przekazali Dyrektor Grażynie Wójcik w ramach umowy użyczenia fotografie o tematyce weselnej oraz dwa egzemplarze książki p.t.: „Kobylskie Wesele czyli jak to downiej bywało”. Stanowią one część projektu p.t.: „Kobylskie Wesele” zrealizowanego w 2013 r. przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla.

W trakcie spotkania uzgodniono możliwość pokazania szerszej publiczności na Raciborskim Zamku przekazanego zbioru cennych fotografi. Będą one mogły być w przyszłości eksponowane w ramach okresowych wystaw lub ekspozycji stałej. Udostępnienie mieszkańcom powiatu raciborskiego i turystom fotograficznej części „Kobylskiego Wesela” w zamkowych salach jest wyjściem z dawnymi tradycjami i obrzędami poza wieś i stanowi jednocześnie swoistą nobilitację projektu.

O terminie i miejscu udostępnienia zwiedzającym fotografi niezwłocznie poinformujemy!

Tekst i foto: Mirosław Małek

 

Fotogaleria