Piękna wieś województwa śląskiego 2014

 W tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego 2014″ do kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje zakwalifikowany został projekt „KOBYLSKIE WESELE” zrealizowany przez członków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla .

We wtorek 5 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobyli gościli Maria Niewęgłowska i Ewa Pietrzyk z Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Radny Województwa Janusz Wita.

 W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia Mirosław Małek i uczestnicy projektu „Kobylskie Wesele” zaprezentowali materiały z jego realizacji w postaci prezentacji, fragmentów przedstawienia oraz wydanej książki. Był też czas na ciekawą dyskusję przy kawie i świeżym kołoczu. Opowiedziano o dotychczasowej działalności i najbliższych planach Stowarzyszenia.

Goście z uznaniem zapoznali się z przedstawionymi materiałami podkreślając, iż jest to interesujący pomysł na zachowanie weselnych tradycji.

Dwugodzinne spotkanie stało się okazją nie tylko do zaprezentowania działalności Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla ale również promocji wsi i gminy, którą w trakcie spotkania reprezentowali Ewa Gołofit i Dariusz Nowak. Realizatorzy projektu liczą na powodzenie „Kobylskiego Wesela” w tegorocznym konkursie.

Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego 2014″ organizowany przez Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ma na celu wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Tegoroczna edycja promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.