Projekt Pocztówka z Kobyli ruszył

Projekt Pocztówka z Kobyli ruszył – 01.07.2012 r.

29 czerwca zabrzmiał w Szkole Podstawowej w Kobyli ostatni pocztowkadzwonek. Nie oznaczał on jednak zupełnego zakończenia nauki dzieci i młodzieży zamieszkałej w Kobyli i najbliższej okolicy. W tym dniu w miejscowym Gminnym Ośrodku Kultury rozpoczęto realizację projektu: „Pocztówka z Kobyli, czyli poszukiwania osobliwości Kobyli z aparatem fotograficznym w ręku”. Jest on realizowany przez członków Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla, przy finansowym wsparciu ze środków zewnętrznych.

Organizatorzy zaprosili do współpracy: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Raciborzu, Studenckie Koło Fotografii Artystycznej FOTON, Gminny Ośrodek Kultury w Kobyli oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kobyli. – Celem projektu jest zwrócenie uwagi dzieciom i młodzieży na walory najbliższej okolicy i nauka ich odkrywania. Zamierzamy zmotywować uczestników projektu do zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie technik i kompozycji obrazu w fotografii oraz wykorzystania tej wiedzy w praktyce – wyjaśnia Mirosław Małek, wiceprezes SWRWK. Dodaje, że zaplanowano wykorzystanie uzyskanego materiału do celów promocyjnych w postaci kompletu pocztówek z Kobyli. Ich wydanie planuje się na wrześniowe uroczyste obchody 800-lecia Kobyli.

W pierwszych zajęciach warsztatowych uczestniczyło kilkanaścioro młodych mieszkańców wsi wsłuchanych w opowieści dr Gabrieli Habrom-Rokosz, kierownika Zakładu Fotografii i Multimediów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też prezentacje i zajęciawarsztatowe prowadzone przez zespół Studenckiego Koła Fotografii Artystycznej  FOTON. Kolejne, tym razem plenerowe zajęcia już 11 lipca, na które organizatorzy zapraszają wszystkich pasjonatów fotografii i Kobyli.

Oprac. (woj)
fot. M. Małek