Wybrali najlepsze działania lokalne

Wybrali najlepsze działania lokalne – 23.04.2012

Po raz kolejny przyznane zostały granty dla najlepszych lokalnych działań w ramach programu „Działaj lokalnie”.lokalnie

Pieniądze trafiły w tej edycji do dziesięciu stowarzyszeń i grup nieformalnych:

  1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych /grupa nieformalna „Młodzi z Wyspy” – projekt: „Hurtownia” – 4500 zł
  2. Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi/grupa inicjatywna powołania Towarzystwa Pamięci Powstań Śląskich – projekt: „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba…” – 6000 zł
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Biertułtowach – projekt: „Kącik SENIORA” – 4000 zł
  4. Wiejski Dom Kultury w Gorzycach/grupa nieformalna „ZGRANI” – projekt: „Odkrywamy walory naszej gminy – questing edukuje i integruje” – 5000 zł
  5. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobyla – projekt: „Pocztówka z Kobyli czyli poszukiwanie osobliwości Kobyli z aparatem fotograficznym w ręku” – 6000 zł
  6. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej/grupa inicjatywna „Pasjonaci historii” – projekt: „Moje miasto – moja ojczyzna” – 6000 zł
  7. Fundacja na Rzecz Wspierania Aktywności ProAktywni – projekt: „Speed Stacks, czyli dobry pomysł na wolny czas” – 2300 zł
  8. Forum Ziemi Wodzisławskiej „Vladislavia” – projekt: „Marusze – powrót do korzeni” – 1500 zł
  9. Wiejski Dom Kultury w Czyżowice/grupa nieformalna „Mozaika” – projekt: „Wakacje z aparatem – sztuka fotografowania na przykładzie dziedzictwa kulturowego naszej małej ojczyzny” – 3000 zł
  10. Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej/grupa inicjatywna rodziców i nauczycieli – projekt: „Rusz się mamo, rusz się tato” – 3500 zł

Konkurs „Działaj Lokalnie” realizowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS pełni rolę Ośrodka Działaj Lokalnie od 2005 r.

Przypomnijmy, w tym roku całą kwotę zebraną w ramach 1% CRIS przeznaczy na dofinansowanie programu grantowego „Działaj lokalnie” (nr KRS 0000113150).